HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ CHUYỂN SANG HOÁ ĐƠN GIẤY


Khi nào Bên mua hàng cần hóa đơn giấy có giá trị pháp lý như hóa đơn điện tử?

Để có hóa đơn giấy cần phải làm gì?

 

---> Căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

 

- Bên mua cần hóa đơn giấy (được chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử) trong trường hợp cần Chứng minh nguồn gốc Xuất xứ hàng hóa, phục vụ lưu thông hàng hóa trên đường với các cơ quan chức năng.

 

- Hóa đơn này chỉ được cấp 01 lần và có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

 

---> Căn cứ khoản 2,3,4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Để hoá đơn điện tử chuyển sang hoá đơn giấy cần phải đáp ứng đủ điều kiện sau:

 

- Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

- Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

- Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

- Trên hóa đơn giấy được chuyển đổi ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ’, họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

- Khách hàng (bên mua) liên hệ với bên phát hành hóa đơn (bên bán) để được cấp hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử.

Bài viết liên quan

Hóa đơn Điện Tử đã lập và ký số có sai sót thì điều chỉnh như thế nào?
12-12-2019

Hóa đơn Điện Tử đã lập và ký số có sai sót thì điều chỉnh như thế nào?

Chi tiết
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
12-12-2019

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Chi tiết