Tin Tức


SỬ DỤNG SONG SONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN GIẤY?
19-08-2019

SỬ DỤNG SONG SONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN GIẤY?

Chi tiết
Nguyên tắc chuyển đổi HĐĐT - Tiêu thức người bán, người mua
16-08-2019

Nguyên tắc chuyển đổi HĐĐT - Tiêu thức người bán, người mua

Chi tiết
5 Trường hợp ngừng cấp mã Hóa đơn điện tử từ 1/11/2018
19-07-2019

5 Trường hợp ngừng cấp mã Hóa đơn điện tử từ 1/11/2018

Chi tiết
Những điều cần biết về quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
18-07-2019

Những điều cần biết về quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Chi tiết
Cục Thuế Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoá đơn điện tử
18-07-2019

Cục Thuế Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoá đơn điện tử

Chi tiết
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ NGHỊ DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ THÁNG 05/2019
17-07-2019

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ NGHỊ DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ THÁNG 05/2019

Chi tiết
Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
17-07-2019

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Chi tiết
Phần mền NGP INVOICE - Công nhận đạt chuẩn từ cục thuế
11-10-2018

Phần mền NGP INVOICE - Công nhận đạt chuẩn từ cục thuế

Chi tiết
Đừng nhầm lẫn hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực
11-07-2018

Đừng nhầm lẫn hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực

Chi tiết
Quy định về hoá đơn điện tử 2018 mới nhất
11-07-2018

Quy định về hoá đơn điện tử 2018 mới nhất

Chi tiết