Tin Tức


Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử chính thức ban hành
12-10-2019

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử chính thức ban hành

Chi tiết
NGP-INVOICE – Giải pháp Hoá đơn điện tử tối ưu cho Doanh nghiệp
27-09-2019

NGP-INVOICE – Giải pháp Hoá đơn điện tử tối ưu cho Doanh nghiệp

Chi tiết
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
05-09-2019

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Chi tiết
HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ CHUYỂN SANG HOÁ ĐƠN GIẤY
31-08-2019

HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ CHUYỂN SANG HOÁ ĐƠN GIẤY

Chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019
29-08-2019

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019

Chi tiết
Những điều doanh nghiệp cần biết khi sử dụng hóa đơn điện tử
28-08-2019

Những điều doanh nghiệp cần biết khi sử dụng hóa đơn điện tử

Chi tiết
Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử
21-08-2019

Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử

Chi tiết
SỬ DỤNG SONG SONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN GIẤY?
19-08-2019

SỬ DỤNG SONG SONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ HÓA ĐƠN GIẤY?

Chi tiết
Nguyên tắc chuyển đổi HĐĐT - Tiêu thức người bán, người mua
16-08-2019

Nguyên tắc chuyển đổi HĐĐT - Tiêu thức người bán, người mua

Chi tiết
5 Trường hợp ngừng cấp mã Hóa đơn điện tử từ 1/11/2018
19-07-2019

5 Trường hợp ngừng cấp mã Hóa đơn điện tử từ 1/11/2018

Chi tiết