HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ


HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

CÓ NGÀY LẬP KHÁC NGÀY CHUYỂN ĐỔI SANG HOÁ ĐƠN GIẤY

 1. Những căn cứ được Cục Thuế Hà Nội áp dụng:
 • Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về nội dung hoá đơn điện tử:
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử người mua (nếu có);
 • Thời điểm lập hoá đơn điện tử;…
 • Căn cứ điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về thời điểm lập hoá đơn:
 • Thời điểm lập hoá đơn điện tử đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu tiền được hay chưa thu tiền.
 • Thời điểm lập hoá đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.
 • Căn cứ Khoản 1 Điều 9 quy định hoá đơn điện tử hợp pháp
 • Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 30 quy định về dịch vụ cấp dấu thời gian
 • Dịch vụ cấp dấu thời gian là dịch vụ giá trị gia tăng để gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu.
 • Ngày, tháng, năm và thời gian được gắn vào thông điệp dữ liệu là ngày, tháng, năm và thời gian mà tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian nhận được thông điệp dữ liệu đó và được chứng thực bởi tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian.
 • Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định về hoá đơn điện tử và điều kiện để hoá đơn điện tử có giá trị pháp lý.
 • Căn cứ điểm 3, khoản 1 Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC vê chữ ký điện tử của hoá đơn điện tử
 • Đặc biệt, cục thuế Hà Nội đưa ra căn cứ theo Điều 12 thông tư 32/2011/TT/BTC về việc chuyển đổi hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy
 • Căn cứ điểm a, khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC về tiêu thức “ngày tháng năm’ lập hoá đơn

Vậy hoá đơn điện tử có ngày ký khác ngày lập và ngày ký chuyển đổi sang hóa đơn giấy thì có hợp lệ không?

2. Căn cứ vào những quy định pháp luật trên, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn cụ thể như sau:

 • Trường hợp hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy không trùng (sau) ngày ký điện tử:

Nếu hóa đơn chuyển đổi theo nguyên tắc, điều kiện chuyển đổi sang HĐĐT sang hóa đơn giấy đảm bảo theo quy định tại Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông và chỉ chuyển đổi 01 lần thì hóa đơn chuyển đổi sang giấ được coi là phù hợp với quy định.

 • Trường hợp hóa đơn điện tử có ngày lập khác với ngày ký:

Về vấn đề này, Cục thuế Hà Nội đang có công văn báo cáo Tổng Cục Thuế. Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể của Tổng Cục Thuế, tuy nhiên, theo quan điểm của Tổng Cục Thuế về thời điểm lập hóa đơn điện tử Qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp thì khi lập hóa đơn điện tử phải có đầy đủ các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Qua đây, có thể ngầm hiểu rằng quan điểm của Tổng Cục Thuế cho rằng ngày lập và ngày ký hóa đơn phải trùng nhau.

Trong thời gian chờ hướng dẫn cụ thể từ Tổng Cục Thuế, doanh nghiệp nên thực hiện lập và ký hóa đơn điện tử trùng ngày để tránh những rủi ro khi xuất hoá đơn.

 

Bài viết liên quan

HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG ONLINE
23-05-2024

HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG ONLINE

Chi tiết
DANH SÁCH TỔ CHỨC CUNG CẤP GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 10 THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC
23-05-2024

DANH SÁCH TỔ CHỨC CUNG CẤP GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 10 THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC

Chi tiết