Tin Tức


Hóa đơn Điện Tử đã lập và ký số có sai sót thì điều chỉnh như thế nào?
12-12-2019

Hóa đơn Điện Tử đã lập và ký số có sai sót thì điều chỉnh như thế nào?

Chi tiết
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
12-12-2019

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Chi tiết
Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử chính thức ban hành
12-10-2019

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử chính thức ban hành

Chi tiết
NGP-INVOICE – Giải pháp Hoá đơn điện tử tối ưu cho Doanh nghiệp
27-09-2019

NGP-INVOICE – Giải pháp Hoá đơn điện tử tối ưu cho Doanh nghiệp

Chi tiết
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
05-09-2019

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Chi tiết
HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ CHUYỂN SANG HOÁ ĐƠN GIẤY
31-08-2019

HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ CHUYỂN SANG HOÁ ĐƠN GIẤY

Chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019
29-08-2019

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019

Chi tiết
Những điều doanh nghiệp cần biết khi sử dụng hóa đơn điện tử
28-08-2019

Những điều doanh nghiệp cần biết khi sử dụng hóa đơn điện tử

Chi tiết
Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử
21-08-2019

Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử

Chi tiết