3 BƯỚC ĐĂNG KÝ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Truy cập website Ngo Gia Phat CRMINVOICE
để đăng ký tài khoản

1

TẢI VÀ CÀI PHẦN MỀM

Truy cập website NGP - INVOICE
để tải phần mềm

2

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

Chạy phần mềm và đăng nhập bằng tài khoản để sử dụng

3


Ngo Gia Phat Hoa Don Dien Tu

TIỆN ÍCH CỦA CỦA PHẦN MỀM HĐĐT NGP-INVOICE

Giảm chi phí in ấn, lưu trữ, truyền nhận và vận chuyển hóa đơn.

Được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.

Phần mềm của công ty chúng tôi có tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế.

Hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ,… theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế.

Phần mềm này còn cho phép doanh nghiệp tự thiết kế được các mẫu hoá đơn, chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của đơn vị mình lên hóa đơn.

ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA PHẦN MỀM HĐĐT NGP-INVOICE

Được quản lý theo mô hình tập trung hoặc phân tán (hỗ trợ truyền nhận dữ liệu giữa các chi nhánh của công ty, giữa tổng công ty và các công ty con với nhau).

Từng nhân viên được quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền sử dụng.

Quản lý việc gửi hóa đơn cho khách hàng.

Có thể gửi hóa đơn đi xác thực theo lô nhiều hóa đơn.

Có thể gửi thông tin của hóa đơn cho khách hàng thông qua: internet, email, SMS…

Có công nghệ xác thực hóa đơn trực tuyến đảm bảo chống làm giả hóa đơn.

Một chữ ký số có thể sử dụng cho nhiều điểm xuất hóa đơn khác nhau.

Ngo Gia Phat Hoa Don Dien Tu